Prototipi & razvoj izdelkov

SMETARNIKI
S svojim znanjem in izkušnjami vašo idejo realiziramo v izdelek.

Pred izdelavo prototipa moramo vedeti, kaj želimo. Pomembno je, da razumemo potrebe naročnika  in to prenesemo na prototip in po potrebi na končni izdelek. Zato se z naročnikom že na rednih uvodnih sestankih dogovarjamo, usklajujemo ter izdelamo končni idejni projekt.  Tudi kasneje v fazi razvoja izdelka tesno sodelujemo z naročnikom. Na ta način optimiziramo čas in hkrati znižamo stroške razvoja izdelka.

Naše storitve vključujejo:

Smetarniki za tri zabojnike z možnostjo posaditve
Smetarniki za dva zabojnika z možnostjo posaditve

Moč ustvarjanja in izvedbe.

Želite realizirati vašo projektno idejo? V sodelovanju z vami razvijemo idejni predlog, izdelamo načrt in nudimo celovito podporo pri realizaciji prototipa ali izdelka na tržišče.